logo 9take sen teksto   9-a TUTAMERIKA KONGRESO DE ESPERANTO
Havano, Kubo / 11-17 februaro 2018
“Lingvoj kaj kulturoj: edukado por daŭripova evoluo en la Amerikoj”

 

Havano 2018: veni, kongresi, amikumi en tutamerika etoso.

La 9-a Tut-Amerika Kongreso de Esperanto estas evento kunorganizata de Kuba Esperanto-Asocio kaj la Amerika Komisiono de Universala Esperanto-Asocio (UEA). Ĝi naskiĝis kiel forumo por la regiona agado kaj estas la ĉefa kongreso kiu celas ne nur arigi la esperantistaron de la Amerikoj, sed ankaŭ esperantistojn el la tuta mondo kiuj iel volas subteni kaj kunpartopreni la regionan agadon.
Havano levas denove la torĉon kaj entuziasme la kubaj esperantistoj laboras por sukcesigi nian regionan kongreson. Ĝia ĉefa celo estas plivastigi la kunlaboron inter landaj movadoj de la Amerikoj kaj ankaŭ direkti la atenton al konservado kaj interesiĝo pri Esperanto flanke de grupoj kaj izoluloj en landoj sen organizita strukturo aŭ malforta movado, kiuj bedaŭrinde pluras en nia mondoparto.
Tial Havano invitas ĉiujn veni, kongresi, amikumi kaj kontribui al plifortigo de nia komuna agado, tio estas, disvastigi Esperanton, kunlabori kaj ĝui nian kulturan vivon.
Jen nia alvoko al vi!
Vi estas bonvenaj en Havano, la kuba ĉefurbo, la venontan februaron, inter la 11-a kaj 17-a, sed ankaŭ antaŭ kaj postkongrese.
La kuba esperantistaro atendas vin!

Maritza Gutiérrez González
Prezidanto
Kuba Esperanto-Asocio
LKK de la 9-a TAKE

La Tutamerikaj Kongresoj de Esperanto (TAKE)

TAKE celas plifortigi solidarecon inter la esperantistoj el Norda, Centra kaj Suda Amerikoj, progresigi la Esperanto-movadon kaj studi ĝiajn problemojn. Krom la laboraj partoj, la kongreso enhavas ankaŭ multajn klerigajn kaj distrajn programerojn por eduki la partoprenantojn kaj diskonigi la kongresan landon inter la esperantistaro.

1-a TAKE. 1978, 17-22 julio: Marilio, Brazilo (sub la nomo: Unua Latinamerika Kongreso de Esperanto); 420 partoprenantoj el 11 landoj.
2-a TAKE. 1980, 12-15 julio: Bonaero, Argentino.
3-a TAKE. 1996, 12-17 februaro: San-Joseo, Kostariko; 50 aliĝintoj el 17 landoj; la kongresa temo estis “Tut-Amerika Agado".
4-a TAKE. 1999, 27 januaro-3 februaro: Bogoto, Kolombio; 76 aliĝintoj el 22 landoj (partoprenis 63 homoj el 12 landoj); la kongresa temo estis “Esperanto kaj la Tria Jarmilo”.
5-a TAKE. 2001, 15-21 aprilo: Meksikurbo, Meksiko; 169 aliĝintoj el 29 landoj kaj 4 kontinentoj; la kongresa temo estis "Ameriko: Unu Kontinento, Diversaj Historioj".
6-a TAKE. 2004, 21-27 marto: Havano, Kubo; 178 partoprenintoj el 19 landoj; la kongresa temo estis: "Kia Esperanto-movado por Ameriko?".
7-a TAKE. 2008, 12 - 18 jul : Montrealo, Kanado; 222 aliĝintoj el 24 landoj (partoprenis 193); la kongresa temo estis "Ekosistemoj, lingvoj, kulturoj: diverseco por daŭripova evoluigo en la Amerikoj".
8-a TAKE. 2011, 9-14 julio: San-Paŭlo, Brazilo; ĉ. 400 partoprenintoj; la kongresa temo estis: “Procezo de regiona integriĝo en la Amerika kontinento, la rolo de Esperanto”. 

LOKA KONGRESA KOMITATO 

Maritza Gutiérrez González Prezidanto / Kongresa temo / Amerika Komisiono
Alberto Fernández-Calienes Barrios Sekretario / Planado / Programo / Retejo
Pedro Fernández Rodríguez Kasisto / Buĝeto / Kongresejo
Alberto Rodríguez Pineda Loĝado / Ekskursoj / Loĝistiko
Julián Hernández Angulo Instruaj aranĝoj
Juan Ramón Rodríguez Gómez Artaj kaj klerigaj aranĝoj
Javier Ramos Nistal Trejnado / AMO-Seminario
Niurka Alonso Santos Fakaj aferoj
Ariadna García Gutiérrez Gazetaro
Geomar Martínez Pérez Junularaj aferoj

 
PROVIZORA ĜENERALA PROGRAMO

 Sabato, 10 februaro 2018

Antaŭtagmeze: 34-a Komitatkunsido de KEA / Unua laborsesio
Posttagmeze: 34-a Komitatkunsido de KEA / Dua laborsesio
Vespere: Movada Foiro


Dimanĉo, 11 februaro 2018

Antaŭtagmeze: Aliĝo / Solena inaŭguro / Libroservo / Laborsesioj
Posttagmeze: Laborsesioj / Prelegoj / Kursoj / Seminarioj / Trejnado / Ekzamenoj
Vespere: Koncerto


Lundo, 12 februaro 2018 / Tago de Konsciigo

Antaŭtagmeze: Laborsesioj / Prelegoj / Kursoj / Seminarioj / Trejnado / Ekzamenoj
Posttagmeze: Laborsesioj / Prelegoj / Kursoj / Seminarioj / Trejnado / Ekzamenoj
Vespere: Nacia vespero


Mardo, 13 februaro 2018 / Tago de Kapabligo

Antaŭtagmeze: Laborsesioj / Prelegoj / Kursoj / Seminarioj / Trejnado / Ekzamenoj
Posttagmeze: Laborsesioj / Prelegoj / Kursoj / Seminarioj / Trejnado / Ekzamenoj
Vespere: Koncerto


Merkredo, 14 februaro 2018 (Tuttagaj ekskursoj) /
(La kongresejo malfermiĝos je la 18h00)

            Tuttagaj ekskursoj
Vespere: Filmoprezentoj


Ĵaŭdo, 15 februaro 2018 / Tago de Komunumo

Antaŭtagmeze: Laborsesioj / Prelegoj / Kursoj / Seminarioj / Trejnado / Ekzamenoj
Posttagmeze: Laborsesioj / Prelegoj / Kursoj / Seminarioj / Trejnado / Ekzamenoj
Vespere: Internacia vespero


Vendredo, 16 februaro 2018 / Tago de Kunordigo

Antaŭtagmeze: Laborsesioj / Prelegoj / Kursoj / Seminarioj / Trejnado / Ekzamenoj
Posttagmeze: Laborsesioj / Prelegoj / Kursoj / Seminarioj / Trejnado / Ekzamenoj
Vespere: Adiaŭa festo (Amindaj / Kialo ktp.) + Diskejo


Sabato, 17 februaro 2018

Antaŭtagmeze: Solena fermo