logo 9take sen teksto   9-a TUTAMERIKA KONGRESO DE ESPERANTO
Havano, Kubo / 11-17 februaro 2018
“Lingvoj kaj kulturoj: edukado por daŭripova evoluo en la Amerikoj”

 

Dimanĉo, 11  Solena inaŭguro
Lundo, 12      Tago de Konsciigo
Mardo, 13      Tago de Kapabligo
Merkredo, 14 Ekskursa tago
Ĵaŭdo, 15      Tago de Komunumo
Vendredo, 16 Tago de Kunordigo
Sabato, 17     Solena fermo

LOĜADO, MANĜOJ KAJ VETURADO DUM LA 9-a TAKE (11-17 februaro 2018)

Prezo (en eŭroj, por ĉiu persono): 265.00 / Krompago por loĝado en unupersona ĉambro: 90.00

En la prezo estas inkluzivigitaj:
a) Loĝado en la ĉirkaŭaĵoj de Esperanto-Centro Havano ĉe gastfamilio en dupersona ĉambro klimatizita, kun privata duŝejo/necesejo
b) Maten- kaj vespermanĝo
c) Veturado al la kongresejo kaj revene