logo 9take sen teksto   9-a TUTAMERIKA KONGRESO DE ESPERANTO
Havano, Kubo / 11-17 februaro 2018
“Lingvoj kaj kulturoj: edukado por daŭripova evoluo en la Amerikoj”

 

POSTKONGRESA EKSKURSO “KLASIKA RONDVETURO”
Dato: 17-23 februaro (Por minimume ses partoprenantoj)

Rondveturo (Havano-Cienfuegos-Trinidad-Sancti-Spíritus-Santa Clara-Havano)

PROGRAMO

Sabato, 17 februaro 2018 (Havano – Cienfuegos, 254 km). Tagmeze: Ekveturo el la kongresejo al Cienfuegos (fondita 1819, 170 000 enloĝantoj). Loĝigo. Vespere: Vesper­manĝo laŭ la menuo en restoracio “Las Mam­paras” kaj promenado kun lokaj esperantistoj laŭ la ĉemara promenejo Moleo de Cienfuegos.

Dmanĉo, 18 februaro 2018 (Cienfuegos). Antaŭtagmeze: Matenmanĝo. Urba promenado en Cienfuegos Parko Martí, Teatro Terry (1889), bulvardo kaj komercaj stratoj. Veturo al Punta Gorda por vizito al la Palaco de Valle (1917), de sur kies teraso videblas la haveno kaj parto de la urbo. Vespere: Vespermanĝo laŭ la menuo en restoracio “Las Mamparas” kaj renkontiĝo kun lokaj esperantistoj.

Lundo, 19 februaro 2018 (Cienfuegos – Trinidad, 80 km). Antaŭtagmeze: Matenmanĝo kaj forveturo al Trinidad (fondita 1514, 52 896 enloĝantoj). Trinidad ofertas sen­­komparan eblecon ĝui la montaron, la plaĝon kaj la arkitekturon de bone konservita kolonistila vilaĝo, enskribita en la listo de la Monda Heredaĵo de Unesko en 1988. Loĝigo ĉe gastfamilioj kaj tuja pluveturo al Plaĝo Ancón [ankon’] (12 km), por ĝui la plej belan plaĝon de la suda marbordo de Kubo. Vespere: Vespermanĝo. Piedirado en la malnova urboparto. Vizito al muzik­lokaloj, kiuj tenas viva la tradicion de la kuba muziko kaj la afrokuba folkloro.

Mardo, 20 februaro 2018 (Trinidad). Antaŭtagmeze: Matenmanĝo kaj urba promenado en Trinidad kun vizito al muzeoj ĉe la Ĉefplaco. Posttagmeze: Ekskurso al Plaĝo Ancón. Vespere: Pied­irado en la malnova urboparto. Libera tempo.

Merkredo, 21 februaro 2018 (Trinidad – Sancti Spíritus, 70 km) – Sancti Spíritus – Santa Clara, 83 km). Antaŭtagmeze: Matenmanĝo kaj veturo al la Valo de la Sukermuelejoj. El la tiea belvidejo oni ricevas imponan impreson pri la riĉeco de tiu tre fertila valo, kie ĉ. 1850 troviĝis pli ol 300 sukermuelejoj. Hodiaŭ troviĝas tie ruinoj de dekduo da ili. Halto en Manaca-Iznaga, kie oni vizitos la bienon de familio Iznaga, unu el la tiam plej bonhavaj en la insulo. Pluveturo al Sancti Spíritus (fondita 1514, 114 360 enloĝantoj), ĉefurbo de la samnoma provinco. Urba promenado kun akompano de lokaj esperan­tistoj kaj vizito i.a. al la Muzeo de Kolinistila Arto (Plácido Sur 74). Pluveturo al Santa Clara (fondita 1689, 239 000 enloĝantoj), ĉefurbo de provinco Villa Clara. Loĝigo ĉe gastfamilioj. Vespere: Vespermanĝo kaj amuziĝo en urbaj lokaloj kun kuba muziko.

Ĵaŭdo, 22 februaro 2018 (Santa Clara). Antaŭtagmeze: Vizito al la maŭzoleo kaj muzeo Che Guevara [ĉe gebara]. Vizito al cigarfabriko Constantino Pérez Carrodeagua (Maceo 181 entre Julio Jover y Berenguer). Urba promenado en Santa Clara kun lokaj esperantistoj. Parko Vidal kaj ĉirkaŭaĵoj, teatro La Caridad (1885), la bulvardo kaj komercaj stratoj. Vespere: Vespermanĝo kaj amuziĝo en la urbo.

Vendredo, 23 februaro 2018 (Santa Clara – Havano, 259 km). Antaŭtagmeze: Matenmanĝo kaj veturo al Havano. Loĝigo ĉe gastfamilioj en la ĉirkaŭaĵoj de Esperanto-Centro Havano aŭ veturigo al la Internacia Flughaveno de Havano.

Prezo (en eŭroj, por ĉiu persono): 330.00 / Krompago por loĝado en unupersona ĉambro: 90.00. En la prezo estas inkluzivigitaj:

► Veturo per klimatizita bus(et)o kun E-ĉicerono
► Loĝado ĉe gastfamilio en dupersona ĉambro kun privata necesejo/duŝejo
► Maten- kaj vespermanĝo laŭ la programo
► Vizitoj laŭ la programo