1

brasil.png

Brazilo

1

2

francia.png

Francio

4

3

alemania.png

Germanio

6

4

españa.png

Hispanio

4

5

Hungario.png

Hungario

2

6

Kanado.png

Kanado

2

7

Korea.png

Korea Respubliko

3

8

Kubo.png

Kubo

115

9

Meksiko.png

Meksiko

2

10

Nikaragvo.png

Nikaragvo

1

11

Pollando.png

Pollando

2

12

Serbio.png

Serbio

4

13

Usono.png

Usono

1

14

Venezuelo.png

Venezuelo

1

Totalo

150

 

 

rojas07

 

Mi havas la plezuron bonvenigi vin al la 9-a Tut-Amerika Kongreso de Esperanto, en Havano, urbo kiu gastigas plian internacian E-eventon aldone al la okazintaj Universalaj Kongresoj en 1990 kaj 2010, la Internacia Konferenco por la Evoluo de Esperanto en Iberameriko en 1988 kaj la 6-a Tut-Amerika Kongreso de Esperanto en 2004.

Ĉi-foje Kubo denove malfermas siajn pordojn al la esperantista komunumo, ĉar kiel vi, ankaŭ ni laboras kun Unesko por inkluziva edukado kaj defende de la gepatra lingvo kiel faktoro de identeco kaj suvereno; ĉar en Kubo, edukado kaj kulturo formas unikan tutaĵon nedisigeblan por evoluigo de socio prospera kaj daŭrigebla kiun ni alstrebas.

Estas nia plej granda deziro ke tiu ĉi renkontiĝo – kies temo “Lingvoj kaj kulturoj: edukado por daŭrigebla evoluo en la Amerikoj” – havigu al la eksterlandaj partoprenantoj la eblon konatiĝi kun la kuba popolo kaj kulturo kaj tiel fortikigu la amikecon kaj solidarecon inter vi ĉiuj.

Bonvenon!

Fernando Rojas
Vicministro
Ministerio pri Kulturo

la kreditoTeatro VERDA BANANO

Prezentas
la teatraĵon La Kredito, de Jordi Galcerán.

“Unuavide banala historio. Al banko venas kliento, kiu petas krediton. Tamen li ne havas ajnan garantiaĵon. Kiam la direktoro de la banko rifuzas doni al li la krediton, la kliento elpensas nekutiman formon de ĉantaĝo. Temas pri virino, sed por scii pli, vi devas mem viziti la spektaklon”.
La kredito estas inteligenta teatraĵo kun viglaj dialogoj kaj turnopunktoj aperas de la komenco ĝis la lasta sceno.
Unu el la aktoroj ludinta en la hispanlingva versio diris: “Se ni farus paŭzon ĉiufoje kiam la publiko ridis, ni neniam finus la spektaklon”.
La Kredito verkita en 2013, de fama hispana dramverkisto Jordi Galcerán, estis prezentita en Hispanio, Argentino, Grekio, Meksiko, Panamo, Finnlando, Peruo, Germanio, Aŭstrio, Ĉilio, Hungario, Italio kaj Pollando.


Traduko: Georgo Handzlik kun helpo de Rubi Birden
Reĝisoris: Kuba Abrahamowicz
Aktoras:
Sasa Pilipovic – Antonio
Georgo Handzlik – Direktoro

Georgo Handzlik (Pollando). La Bardo sen barbo, E-instruisto, poeto, kantisto, aŭtoro de kantoj, aforismoj kaj dramoj, koncertis en 26 landoj. Propran monodramon Ludoviko-Lazaro, preparitan por la Bjalistoka UK en 2009, mem aktoris 27-foje en 15 landoj, verŝajne rekorde en la historio de la Movado.
Sasa Pilipović (Serbio). Profesia aktoro en la plej malnova serba teatro en Kragujevac. Li laboris kiel parolisto en la Esperanto-elsendoj de Radio Zagreb, aktoris Esperante dum UK-oj en Havano, Montpeliero, Zagrebo, Fortalezo, Goteborgo, Vilno, Jokohamo, Roterdamo, Kopenhago, Hanojo, Bjalistoko, Rejkjaviko kaj Nitro. Fondinto de “Shelter sceno” kaj “Societo Espero Kragujevac”. Li festas 30-jariĝon de sia unua E-teatraĵo kiam li ludis “Vivo de insektoj” kun Studenta Esperanta Teatro en Krakovo dum IJK en 1987.

9-a TAKE: Edukado por daŭripova evoluo en La Amerikoj

05meta E2030

La kongresa temo de la 9-a Tutamerika Kongreso de Esperanto, Lingvoj kaj Kulturoj: edukado por daŭripova evoluo estos okazo por inviti la kongresanojn alproksimiĝi al la nuna stato de tiu ĉi agadkampo en nia regiono. Ĝi  ligitas al la streboj de Unesco kaj UN koncerne al edukado kiel koncepto kiu ampleksas ankaŭ kulturon.

La monda loĝantaro proksimumas je 7 mil milionoj da homoj kaj limigitaj natur-rimedoj, kaj tial, ni, kiel individuoj kaj socioj, bezonas kunvivi daŭripove; ni devas adopti regulojn respondece, surbaze de la konscio ke tio kion ni faras hodiaŭ havos sekvojn en la vivo de la homoj kaj la planedo en la estonteco.

Edukado por daŭripova evoluo (EDE) enpovigas la homojn por ke ili ŝanĝu siajn pensmanierojn kaj laborformojn cele al daŭripova estonteco.

Inter la celoj de Unesco estas plibonigi la aliron al edukado bazita sur tiu principo de daŭripova evoluo kvalita je ĉiuj niveloj kaj en ĉiuj kuntekstoj sociaj, por transformi la socion per eduka reordigo kaj helpi la personojn evoluigi konojn, kapablojn, valorojn kaj bezonatajn kondutmanierojn por daŭripova evoluo.

China feria libro Cuba 300x200

La Internacia Librofoiro: Kultura evento konsiderita la plej signifa por la kuba eldona movado. Ĝi ekokazis 1982, laŭ dujara ciklo, kaj ekde la jaro 2000 ĝi efektiviĝas ĉiujare en la Fortikaĵo San Carlos de la Cabaña, en Havano, ĝia konstanta foirejo, dediĉita ĉiam al aliaj kuba verkisto kaj honora gastolando. Ĉi tiu foiro etendiĝas ankaŭ al la ceteraj provincoj de la lando, pro kio ĝi estas ankaŭ konata kiel Internacia Librofoiro de Kubo. El: Ecured.
Alberto F. Calienes

La ambasadoro de Kubo en Ĉinio, Miguel Ángel Ramírez, kaj la ĉina viceministro Wu Shangzhi koincidis pri tio, ke dum la 27-a Internacia Librofoiro de Havano, kreskos la duflankaj kulturaj ligoj, oni raportis en Pekino.

 esperanto40
     
     
1logo uea  2logo tejo  3logo ilei
     
     
     
   BlogsEsperanto1

Esperanto: idioma y movimiento
El idioma que abre las puertas a otras culturas

Sociaj retoj

joomla share module