9-a TAKE: Edukado por daŭripova evoluo en La Amerikoj

05meta E2030

La kongresa temo de la 9-a Tutamerika Kongreso de Esperanto, Lingvoj kaj Kulturoj: edukado por daŭripova evoluo estos okazo por inviti la kongresanojn alproksimiĝi al la nuna stato de tiu ĉi agadkampo en nia regiono. Ĝi  ligitas al la streboj de Unesco kaj UN koncerne al edukado kiel koncepto kiu ampleksas ankaŭ kulturon.

La monda loĝantaro proksimumas je 7 mil milionoj da homoj kaj limigitaj natur-rimedoj, kaj tial, ni, kiel individuoj kaj socioj, bezonas kunvivi daŭripove; ni devas adopti regulojn respondece, surbaze de la konscio ke tio kion ni faras hodiaŭ havos sekvojn en la vivo de la homoj kaj la planedo en la estonteco.

Edukado por daŭripova evoluo (EDE) enpovigas la homojn por ke ili ŝanĝu siajn pensmanierojn kaj laborformojn cele al daŭripova estonteco.

Inter la celoj de Unesco estas plibonigi la aliron al edukado bazita sur tiu principo de daŭripova evoluo kvalita je ĉiuj niveloj kaj en ĉiuj kuntekstoj sociaj, por transformi la socion per eduka reordigo kaj helpi la personojn evoluigi konojn, kapablojn, valorojn kaj bezonatajn kondutmanierojn por daŭripova evoluo.

China feria libro Cuba 300x200

La Internacia Librofoiro: Kultura evento konsiderita la plej signifa por la kuba eldona movado. Ĝi ekokazis 1982, laŭ dujara ciklo, kaj ekde la jaro 2000 ĝi efektiviĝas ĉiujare en la Fortikaĵo San Carlos de la Cabaña, en Havano, ĝia konstanta foirejo, dediĉita ĉiam al aliaj kuba verkisto kaj honora gastolando. Ĉi tiu foiro etendiĝas ankaŭ al la ceteraj provincoj de la lando, pro kio ĝi estas ankaŭ konata kiel Internacia Librofoiro de Kubo. El: Ecured.
Alberto F. Calienes

La ambasadoro de Kubo en Ĉinio, Miguel Ángel Ramírez, kaj la ĉina viceministro Wu Shangzhi koincidis pri tio, ke dum la 27-a Internacia Librofoiro de Havano, kreskos la duflankaj kulturaj ligoj, oni raportis en Pekino.

unua libro

La Esperanto-komunumo omaĝas la internacian jaron Zamenhof akompanate de Unesko, kies Ĝenerala Konferenco decidis aligi la centan datrevenon de la forpaso de Zamenhof en la liston de 53 datrevenoj festataj de tiu internacia organizo dum la periodo 2016-2017.
Ankaŭ Kuba Esperanto-Asocio aliĝis al la omaĝoj pro la Zamenhof-Jaro tra la tuta lando kaj profitas ĉiujn spacojn por diskonigi lian vivon kaj verkaron.
Ofte multaj sin demandas kiu estis tiu polo, okulkuracisto, kaj kial oni daŭre memoras lin? Kial Unesko decidis rekoni lian vivon kaj verkon? Sendube la kialo de tiu decido kuŝas en la fakto ke li transdonis al la homaro tre admirindan verkon kiu transvivis sian kreinton, tio estas, la internacia lingvo Esperanto.
La 26-an de julio de la jaro 1887 Ludoviko Zamenhof publikigis sian lingvoprojekton forme de modesta libreto 40-paĝa kiu estas konata kiel la Unua Libro.
La originala eldono estis nur ruslingva, sed antaŭ la fino de 1887 la libro aperis ankaŭ en la pola, germana kaj franca lingvoj kaj duaeldone en la rusa.
La unua eldono de la rusa Unua Libro entenas vortojn kaj restojn de antaŭaj Zamenhofaj lingvoprovoj. Ĝi enhavas 947 radikojn, el kiuj 11 estas propraj nomoj. Sur aldonita folio oni trovas 917 radikojn ordigitajn kaj 10 ekster la ordo. En la teksto kaj titolpaĝo oni trovas ankoraŭ 19 radikojn. Resume 947. Ĝi ankaŭ enhavas originalajn kaj tradukitajn poemojn, interalie.

 banner 800x600
     
     
1logo uea  2logo tejo  3logo ilei
     
     

Sociaj retoj

joomla share module